Aktualności

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2022 Dyrektora Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Opolu w sprawie wymiaru czasu pracy informujemy, że 31.10.2022 r. będzie dniem wolnym od pracy.

Sobota 01.10.2022 r. będzie dniem pracującym.