Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że kończy się alokacja środków w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” przewidzianych dla województwa łódzkiego.

W związku z powyższym, termin przyjmowania wniosków przez właściwą Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą zostaje skrócony do 31.10.2023 r.

Jednocześnie, w przypadku gdy po przekazaniu przez OSCHR-y wniosków złożonych do 31.10.2023 r., budżet, którym dysponuje WFOŚiGW w Łodzi nie pozwoli na rozpatrzenie wszystkich wniosków, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 3 Regulaminu naboru o kolejności rozpatrywania wniosków będzie decydowała data wpływu wniosku do właściwej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Pozostałe wnioski, niemieszczące się w puli środków, pozostaną bez rozpatrzenia i odesłane do wnioskodawcy.

Źródło: WFOŚiGW w Łodzi